top of page

Falirikon Landmark

Competition

Athens 2013

 

Architect: Yota Adilenidou

Design Team: Yota Adilenidou, Alexandros Charidis, Vaso Plavou, Chrysokona Mavrou

 

 

bottom of page